Saturday, August 3, 2013

Phim Sóng Gió Hậu Cung


Phim Sóng Gió Hậu Cung
Phim Sóng Gió Hậu Cung 
Phim Song Gio Hau Cung  Ông phân tích giai đoạn hiện nay, công nghệ phát triển nhanh, toàn cầu hóa rộng rãi và sự thay đổi các thệ hệ rất sâu sắc. Nếu như những thế hệ trước năm 1945 chỉ sống trong chiến tranh, những năm 1960 rất thích học nhưng kinh tế khó khăn thì thế hệ hiện nay là thế hệ net, thế hệ của thế giới hiện đại. Đặc trưng của thế hệ này là việc đào tạo rất rộng, hoạt động trong các nhóm và người học rất muốn được phản biện, trao đổi với nhau.

Phim Song Gio Hau Cung  Công nghệ thông tin dần đi vào cuộc sống từ năm 2000 và đến nay tất cả mọi người đều có thể học ở mọi nơi. Trước đây việc học quan tâm đến ba yếu tố cơ bản là có sách, tài liệu, quá trình ông giảng dạy và quá trình học của học viên.... Nhưng hiện nay thì cần quan tâm đến chất lượng học tập, không còn sách giáo khoa nữa mà sách được số hóa, người thầy có nhiều học trò với sự tương tác khác nhau. Khi ông trả lời một em thì các bạn trong lớp đều biết nội dung...

Phim Song Gio Hau Cung  "Đại học 2.0 xây dựng một xã hội học tập trong đó tất cả mọi người đều tham gia làm cơ sở dữ liệu để học. Đặc biệt, nhờ công nghệ thông tin, khoảng cách giữa thầy giáo với học trò trở nên gần gũi, thân thiện hơn. Học sinh đến lớp không chỉ có bảng, phấn nữa mà phòng học có thể biến nó thành hãng phim, rạp chiếu bóng...Tóm lại là mô hình học tập cần phải thay đổi", ông Đức nói.
 Song Gio Hau Cung  tap 1,  Song Gio Hau Cung  tap 2,  Song Gio Hau Cung  tap 3,  Song Gio Hau Cung  tap 4,  Song Gio Hau Cung  tap 5,  Song Gio Hau Cung  tap 6,  Song Gio Hau Cung  tap 7,  Song Gio Hau Cung  tap 8,  Song Gio Hau Cung  tap 9,  Song Gio Hau Cung  tap 10,  Song Gio Hau Cung  tap 11,  Song Gio Hau Cung  tap 12,  Song Gio Hau Cung  tap 13,  Song Gio Hau Cung  tap 14,  Song Gio Hau Cung  tap 15,  Song Gio Hau Cung  tap 16,  Song Gio Hau Cung  tap 17,  Song Gio Hau Cung  tap 18,  Song Gio Hau Cung  tap 19,  Song Gio Hau Cung  tap 20.
Phim Song Gio Hau Cung  Khẳng định tầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với giáo dục, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam Trương Gia Bình trích lại khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi phát biểu trong buổi khai mạc diễn đàn. Ông khẳng định bài phát biểu mang tầm chiến lược, ít có quốc gia nào có.

Phim Song Gio Hau Cung "Thủ tướng khẳng định giáo dục đào tạo là yếu tố quan trọng nhất. Người ta đã nói bất cứ một nền kinh tế nào cũng trải qua nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và tri thức. Thủ tướng nhắc đến phương thức mới, nghĩa là nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục...đều cần phương thức mới. Cái mới đầu tiên là ở sản phẩm", ông Bình nói.

No comments:

Post a Comment